Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Slättåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slättåkra 660 15,6% 29,7% 27,1% 27,6% 5,9% 53,0% 47,0% 3,5%  
Summa 660 15,6% 29,7% 27,1% 27,6% 5,9% 53,0% 47,0% 3,5%

http://www.val.se