Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Mickedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mickedala 1276 19,0% 34,4% 24,5% 22,1% 7,2% 49,4% 50,6% 3,0%  
Summa 1276 19,0% 34,4% 24,5% 22,1% 7,2% 49,4% 50,6% 3,0%

http://www.val.se