Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Kvibille

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvibille 942 14,0% 32,7% 24,7% 28,6% 6,6% 51,2% 48,8% 2,3%  
Summa 942 14,0% 32,7% 24,7% 28,6% 6,6% 51,2% 48,8% 2,3%

http://www.val.se