Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Oskarström 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oskarström 1 2008 18,9% 34,4% 20,7% 25,9% 5,8% 48,9% 51,1% 4,8%  
Summa 2008 18,9% 34,4% 20,7% 25,9% 5,8% 48,9% 51,1% 4,8%

http://www.val.se