Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Rotorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rotorp 1566 22,7% 31,2% 26,2% 19,8% 6,4% 46,7% 53,3% 2,3%  
Summa 1566 22,7% 31,2% 26,2% 19,8% 6,4% 46,7% 53,3% 2,3%

http://www.val.se