Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Harplinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harplinge 1186 13,7% 38,4% 23,2% 24,6% 5,8% 49,6% 50,4% 2,2%  
Summa 1186 13,7% 38,4% 23,2% 24,6% 5,8% 49,6% 50,4% 2,2%

http://www.val.se