Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Gullbrandstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullbrandstorp 1776 11,1% 34,5% 21,7% 32,7% 6,0% 50,6% 49,4% 2,5%  
Summa 1776 11,1% 34,5% 21,7% 32,7% 6,0% 50,6% 49,4% 2,5%

http://www.val.se