Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Onsjö-Fammarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsjö-Fammarp 1211 12,9% 26,3% 28,2% 32,6% 4,8% 49,0% 51,0% 2,0%  
Summa 1211 12,9% 26,3% 28,2% 32,6% 4,8% 49,0% 51,0% 2,0%

http://www.val.se