Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergsbo-Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergsbo-Trandared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsbo-Trandared 1130 29,3% 29,0% 21,2% 20,5% 5,0% 47,7% 52,3%   1,6%
Summa 1130 29,3% 29,0% 21,2% 20,5% 5,0% 47,7% 52,3% 1,6%

http://www.val.se