Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors Östra 986 17,2% 34,6% 21,1% 27,1% 7,7% 50,9% 49,1%   1,0%
Summa 986 17,2% 34,6% 21,1% 27,1% 7,7% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se