Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Västra 870 25,3% 37,0% 19,3% 18,4% 9,3% 48,9% 51,1%   5,2%
Summa 870 25,3% 37,0% 19,3% 18,4% 9,3% 48,9% 51,1% 5,2%

http://www.val.se