Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brämhult Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brämhult Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult Västra 1148 12,3% 35,4% 24,6% 27,8% 6,4% 51,2% 48,8%   2,9%
Summa 1148 12,3% 35,4% 24,6% 27,8% 6,4% 51,2% 48,8% 2,9%

http://www.val.se