Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors Västra 1217 13,3% 31,7% 21,3% 33,7% 4,6% 46,9% 53,1%   1,2%
Summa 1217 13,3% 31,7% 21,3% 33,7% 4,6% 46,9% 53,1% 1,2%

http://www.val.se