Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergsäter-Bergsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergsäter-Bergsbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsäter-Bergsbo 682 28,0% 28,0% 20,8% 23,2% 4,5% 47,5% 52,5%   3,2%
Summa 682 28,0% 28,0% 20,8% 23,2% 4,5% 47,5% 52,5% 3,2%

http://www.val.se