Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brämhult Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brämhult Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult Östra 1379 15,8% 36,4% 21,3% 26,5% 6,1% 49,1% 50,9%   1,7%
Summa 1379 15,8% 36,4% 21,3% 26,5% 6,1% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se