Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Västra 996 22,8% 28,9% 26,3% 22,0% 6,4% 50,8% 49,2%   2,4%
Summa 996 22,8% 28,9% 26,3% 22,0% 6,4% 50,8% 49,2% 2,4%

http://www.val.se