Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hulta Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta Västra 979 16,2% 25,9% 26,5% 31,4% 4,9% 46,0% 54,0%   3,7%
Summa 979 16,2% 25,9% 26,5% 31,4% 4,9% 46,0% 54,0% 3,7%

http://www.val.se