Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dalsjöfors runt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalsjöfors runt

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors runt 1016 14,2% 38,4% 27,4% 20,1% 5,1% 52,9% 47,1%   1,4%
Summa 1016 14,2% 38,4% 27,4% 20,1% 5,1% 52,9% 47,1% 1,4%

http://www.val.se