Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Södra 1039 21,4% 25,8% 20,0% 32,8% 3,7% 47,5% 52,5%   1,3%
Summa 1039 21,4% 25,8% 20,0% 32,8% 3,7% 47,5% 52,5% 1,3%

http://www.val.se