Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Äspered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Äspered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Äspered 697 14,3% 33,3% 27,4% 25,0% 5,0% 50,5% 49,5%   0,4%
Summa 697 14,3% 33,3% 27,4% 25,0% 5,0% 50,5% 49,5% 0,4%

http://www.val.se