Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Boda-Brämhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Boda-Brämhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Brämhult 1093 17,4% 31,7% 23,8% 27,2% 6,2% 50,6% 49,4%   2,9%
Summa 1093 17,4% 31,7% 23,8% 27,2% 6,2% 50,6% 49,4% 2,9%

http://www.val.se