Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brotorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brotorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brotorp 986 17,4% 32,5% 23,7% 26,4% 4,3% 48,0% 52,0%   2,0%
Summa 986 17,4% 32,5% 23,7% 26,4% 4,3% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se