Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Östra 708 22,3% 30,1% 17,9% 29,7% 6,6% 48,0% 52,0%   5,5%
Summa 708 22,3% 30,1% 17,9% 29,7% 6,6% 48,0% 52,0% 5,5%

http://www.val.se