Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen-Brämhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen-Brämhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen-Brämhult 1074 15,5% 28,3% 27,5% 28,8% 6,5% 49,7% 50,3%   1,9%
Summa 1074 15,5% 28,3% 27,5% 28,8% 6,5% 49,7% 50,3% 1,9%

http://www.val.se