Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Målsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Målsryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Målsryd 870 14,1% 30,6% 30,2% 25,1% 6,1% 50,7% 49,3%   1,8%
Summa 870 14,1% 30,6% 30,2% 25,1% 6,1% 50,7% 49,3% 1,8%

http://www.val.se