Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trandared Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trandared Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trandared Östra 881 16,8% 33,8% 22,0% 27,4% 4,9% 45,4% 54,6%   0,7%
Summa 881 16,8% 33,8% 22,0% 27,4% 4,9% 45,4% 54,6% 0,7%

http://www.val.se