Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dannike

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dannike 619 14,4% 33,6% 25,2% 26,8% 4,8% 50,4% 49,6%   1,6%
Summa 619 14,4% 33,6% 25,2% 26,8% 4,8% 50,4% 49,6% 1,6%

http://www.val.se