Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholmen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholmen Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholmen Södra 744 24,7% 37,4% 20,0% 17,9% 9,0% 51,6% 48,4%   6,5%
Summa 744 24,7% 37,4% 20,0% 17,9% 9,0% 51,6% 48,4% 6,5%

http://www.val.se