Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gånghester

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gånghester

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gånghester 1277 13,2% 36,1% 22,6% 28,1% 4,8% 50,4% 49,6%   0,9%
Summa 1277 13,2% 36,1% 22,6% 28,1% 4,8% 50,4% 49,6% 0,9%

http://www.val.se