Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta-Sörmarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta-Sörmarken 741 10,4% 26,2% 24,8% 38,6% 4,5% 48,0% 52,0%   2,6%
Summa 741 10,4% 26,2% 24,8% 38,6% 4,5% 48,0% 52,0% 2,6%

http://www.val.se