Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svensgärde-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svensgärde-Sörmarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svensgärde-Sörmarken 969 11,9% 31,3% 26,3% 30,5% 4,9% 48,1% 51,9%   2,6%
Summa 969 11,9% 31,3% 26,3% 30,5% 4,9% 48,1% 51,9% 2,6%

http://www.val.se