Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rångedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rångedala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rångedala 594 16,2% 32,5% 28,3% 23,1% 5,6% 49,8% 50,2%   1,0%
Summa 594 16,2% 32,5% 28,3% 23,1% 5,6% 49,8% 50,2% 1,0%

http://www.val.se