Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Centrum, Krafts rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krafts rote 1547 52,8% 18,4% 13,8% 14,9% 10,9% 49,3% 50,7% 6,1%  
Summa 1547 52,8% 18,4% 13,8% 14,9% 10,9% 49,3% 50,7% 6,1%

http://www.val.se