Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Galjevången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Galjevången 1050 33,1% 21,2% 18,7% 27,0% 8,9% 48,0% 52,0% 3,7%  
Summa 1050 33,1% 21,2% 18,7% 27,0% 8,9% 48,0% 52,0% 3,7%

http://www.val.se