Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Mårtenslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mårtenslund 1487 46,9% 20,3% 12,0% 20,8% 9,8% 50,1% 49,9% 6,6%  
Summa 1487 46,9% 20,3% 12,0% 20,8% 9,8% 50,1% 49,9% 6,6%

http://www.val.se