Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Linero, Tre högars park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linero, Tre högars park 1331 17,9% 28,5% 25,4% 28,2% 7,7% 49,4% 50,6% 6,9%  
Summa 1331 17,9% 28,5% 25,4% 28,2% 7,7% 49,4% 50,6% 6,9%

http://www.val.se