Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Mårtens Fälad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mårtens Fälad 1422 18,8% 34,7% 25,7% 20,8% 9,8% 49,7% 50,3% 3,6%  
Summa 1422 18,8% 34,7% 25,7% 20,8% 9,8% 49,7% 50,3% 3,6%

http://www.val.se