Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna 1070 66,5% 13,0% 7,5% 13,0% 14,7% 54,7% 45,3% 11,1%  
Summa 1070 66,5% 13,0% 7,5% 13,0% 14,7% 54,7% 45,3% 11,1%

http://www.val.se