Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Nöden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nöden 1226 38,7% 25,8% 18,8% 16,6% 8,3% 48,2% 51,8% 4,9%  
Summa 1226 38,7% 25,8% 18,8% 16,6% 8,3% 48,2% 51,8% 4,9%

http://www.val.se