Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Sandby, Kyrkovång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Kyrkovång 1267 12,6% 43,9% 19,3% 24,2% 5,7% 47,8% 52,2% 3,9%  
Summa 1267 12,6% 43,9% 19,3% 24,2% 5,7% 47,8% 52,2% 3,9%

http://www.val.se