Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan 1065 20,7% 37,7% 31,4% 10,3% 8,6% 47,1% 52,9% 3,3%  
Summa 1065 20,7% 37,7% 31,4% 10,3% 8,6% 47,1% 52,9% 3,3%

http://www.val.se