Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Olshög-Professorsstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olshög-Professorsstaden 1223 37,9% 18,2% 19,6% 24,3% 10,5% 50,5% 49,5% 6,1%  
Summa 1223 37,9% 18,2% 19,6% 24,3% 10,5% 50,5% 49,5% 6,1%

http://www.val.se