Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Genarp, Slätterna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Genarp, Slätterna 1452 13,2% 39,7% 22,3% 24,8% 7,6% 49,0% 51,0% 3,4%  
Summa 1452 13,2% 39,7% 22,3% 24,8% 7,6% 49,0% 51,0% 3,4%

http://www.val.se