Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Råbylund-Norränga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råbylund-Norränga 972 28,3% 37,0% 22,4% 12,2% 8,2% 49,6% 50,4% 9,8%  
Summa 972 28,3% 37,0% 22,4% 12,2% 8,2% 49,6% 50,4% 9,8%

http://www.val.se