Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Östra Torn, Gåsatoften

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Gåsatoften 1294 19,8% 32,5% 25,3% 22,4% 6,3% 49,1% 50,9% 5,6%  
Summa 1294 19,8% 32,5% 25,3% 22,4% 6,3% 49,1% 50,9% 5,6%

http://www.val.se