Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Sandby, Västervång-Hardeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Västervång-Hardeberga 1399 13,7% 38,0% 22,7% 25,5% 7,5% 50,0% 50,0% 3,8%  
Summa 1399 13,7% 38,0% 22,7% 25,5% 7,5% 50,0% 50,0% 3,8%

http://www.val.se