Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Veberöd, Idala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Veberöd, Idala 1285 16,3% 42,3% 27,3% 14,1% 8,2% 50,7% 49,3% 3,9%  
Summa 1285 16,3% 42,3% 27,3% 14,1% 8,2% 50,7% 49,3% 3,9%

http://www.val.se