Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Vipelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vipelyckan 1020 10,8% 20,8% 21,0% 47,5% 4,2% 44,2% 55,8% 3,4%  
Summa 1020 10,8% 20,8% 21,0% 47,5% 4,2% 44,2% 55,8% 3,4%

http://www.val.se