Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Sandby, Fågelsång-Assarhusa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1559 12,6% 35,7% 35,2% 16,5% 6,5% 49,8% 50,2% 3,7%  
Summa 1559 12,6% 35,7% 35,2% 16,5% 6,5% 49,8% 50,2% 3,7%

http://www.val.se