Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Stampelyckan-Planetstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stampelyckan-Planetstaden 1612 62,0% 17,2% 11,5% 9,3% 9,9% 48,7% 51,3% 7,3%  
Summa 1612 62,0% 17,2% 11,5% 9,3% 9,9% 48,7% 51,3% 7,3%

http://www.val.se